Utvalget hørte innlegg fra Kasper Hancke, NIVA, og Ole Kristian Fauchald, FNI / UiO. Hancke snakket om havets karbonlagre, som bløtbunn, tare og tang, og hvordan disse tar opp karbon, og hva som forstyrrer lagrene. Fauchald snakket om lovgivning for forvaltningen av kyst- og havarealer i Norge, og hvordan systemet vil fungere med økt etterspørsel etter arealer til havs.

Begge innledningene var basert på nylig publiserte rapporter. Etter innledningene var det diskusjon, spørsmål og svar.

Du kan se lysarkene fra Hanckes presentasjon her
Du kan se lysarkene fra Fauchalds presentasjon her

Rapportene som ble presentert kan du lese her:

Rapport om havets karbonlagre.
Rapport om lovgivning for å forvalte kyst- og havarealer