Rapporten redegjør for potensial for økt karbonlagring og aktuelle tiltak for å øke karbonlagringen og ivareta havets karbonlager. Videre beskriver rapporten relevante interesser som vil kunne bli berørt av slike tiltak, og hvordan de vil bli berørt. Rapporten tar for seg karbonlagring i biologisk forstand, og ser ikke på CO2 som er løst opp i havet eller karbonlagring i geologiske reservoarer.

Du kan lese utredningen her. 

Rapporten er ment som et supplement til Miljødirektoratets to rapporter om karbonlagre i havet og om hva som forstyrrer karbonlagrene i havet. Disse kan du lese her:

Viktige karbonlagre i havet trues – Miljødirektoratet