Medlemmer av sekretariatet:

Elen Richter Alstadheim, sekretariatsleder

Ellen Bruzelius Backer

Frid Fjose Berg

Siri Eritsland

Steffen Kallbekken

Bård Lahn

Ane Rostrup Gabrielsen