Holth og Winge presenterte utredningen de har gjennomført på oppdrag fra Klimautvalget om hvorvidt lovverket er til støtte eller hinder for å nå lavutslippssamfunnet.

Presentasjon av resultatene fra Holth og Winges utredning kan leses her.

Rapportene fra Holth og Winge kan leses her.

Landrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har, på oppdrag fra Klimautvalget, satt sammen ressursgruppen Klimautvalget Ung for å gi råd og anbefalinger til Klimautvalgets arbeid. Klimautvalget Ung presenterte rapporten sin for utvalget under utvalgsmøtet.

Klimautvalget Ung har laget sin rapport basert på omfattende dialog med barn og unge som er engasjerte i frivillige organisasjoner. Ressursgruppen har også laget presentasjonsmateriale som alle kan laste ned og bruke til dialogmøter med barn og unge om Klimautvalgets arbeid og omstilling til et lavutslippssamfunn.

Rapporten og presentasjonsmaterialet fra Klimautvalget Ung kan leses her. 

Bilde av representanter for ressursgruppen Klimautvalget Ung og utvalgsmedlem Kristin Halvorsen
Bilde av representanter for ressursgruppen Klimautvalget Ung og utvalgsmedlem Kristin Halvorsen

Utvalget brukte resten av dagen til å diskutere tekstutkast til utvalgets sluttrapport.