For å sikre at Klimautvalget 2050 fikk innspill fra barn og unge til sitt arbeid, ga Klimautvalget 2050 et oppdrag til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) om å utarbeide en skriftlig rapport om syn og tilrådninger fra barne- og ungdomsorganisasjoner til Klimautvalget 2050. Arbeidet skulle hente inn innspill fra barn og unge som er engasjerte i frivillige organisasjoner, og være basert på Klimautvalgets delrapport.

Her kan du lese rapporten med rådene og innspillene.

LNU utarbeidet et hefte og en presentasjon til bruk i diskusjon med barn og unge om Norges vei til lavutslippssamfunnet. Du står fritt til å bruke dette materialet dersom du vil legge til rette for en diskusjon om Norges overgang til et lavutslippssamfunn blant barn og unge. Husk å kreditere LNU hvis du bruker materialet.

Lenke til heftet er her og lenke til presentasjonen med lysark og støttenotater er her.