Innspillene vi fikk på hvordan utvalget burde tolke sitt mandat.

 

Innspillene vi fikk på utvalgets delrapport.  

 

Andre innspill