Når samfunnet skal omstilles til et lavutslippssamfunn er det avgjørende å ha god kunnskap om hva som gjør at politikk kan aksepteres av befolkningen og om hvordan politikk kan bidra til at enkeltpersoner endrer atferd og tar mer bærekraftige valg.

Forskning fra flere ulike fagretninger har forsøkt å besvare slike problemstillinger. På oppdrag fra Klimautvalget, har Menon Economics samlet relevant forskning og fremhevet noen vurderinger som går igjen i forskningslitteraturen.

Les rapporten her.