Menon Ecnomics har vurdert om tidsbruken har endret seg over tid etter hvert som aktørene på sokkelen har fått mer erfaring og vi har mer infrastruktur for olje- og gassaktivitet på norsk sokkel.

De finner at den gjennomsnittlige tiden det tar fra lete- og utvinningstillatelse gis til produksjonen starter er 19,7 år for norsk sokkel. Mediantid er 18 år. Samtidig er det en betydelig spredning mellom ulike felt på norsk sokkel og en tendens mot redusert tidsbruk de siste tiårene.

Beregningene er basert på data fra Oljedirektoratet.

Les notatet her.