Internasjonal handel og klima henger sammen. Rapporten drøfter norske bilaterale, regionale og globale handelsavtaler, og gir en vurdering av hvordan dette regelverket kan fremme og hindre Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.

Den ser på bruk av bærekraftskapitler og bestemmelser om klima, og hvorvidt avtalenes institusjonelle og prosessuelle mekanismer er egnet til å bidra til effektiv gjennomføring av disse delene av avtalene. Rapporten argumenterer for at det bør gjennomføres konsekvensutredninger av avtalene for at de skal kunne bidra positivt til omstilling. Dette gjelder også for de delene av avtalene som kan legge begrensninger på norsk politikk for omstilling.

Avslutningsvis peker rapporten på at norsk politikk for omstilling til et lavutslippssamfunn på mange områder henger etter EUs politikk, og at det samme gjelder for Norges handelsavtaler.

Les rapporten her.