Klimautvalget er klare til å presentere utvalgets vurderinger etter to års arbeid. Det vil skje under et arrangement ved økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger.

Lenke til arrangementet og påmelding finner du her. Lenke til strømming av arrangementet vil legges ut senere.

Under arrangementet vil utvalgsleder Martin Skancke presentere hovedinnholdet i NOUen og overrekke rapporten til klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.

Underveis i arbeidet har Klimautvalget dratt nytte av et parallelt arbeid som ble gjort av Klimautvalget Ung. Klimautvalget Ung vil presentere sine viktigste innspill. Klimautvalget har også samarbeidet med FN-sambandet om å be skoleelever i ungdomsskoler og videregående skoler bidra med tekster om livet i det norske lavutslippssamfunnet. En av disse tekstene vil bli lest opp.

Presse vil få anledning til intervju med utvalgsleder og statsråd i etterkant av fremleggelsen.