Kveldens samtale tok utgangspunkt i en rapport som Fridtjof Nansens Institutt og Menon Economics har satt sammen på oppdrag fra Klimautvalget 2050. I rapporten har 18 samfunnsforskere gitt sine perspektiver på makt i klimapolitikken.

Lenke til rapporten finner du her.  

På arrangementet la noen av forskerne frem sine vurderinger av hvordan fordeling av makt påvirker klimapolitikken. De diskuterte ulike kilder til makt, og om det er nødvendig å endre fordelingen av makt for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn.

Klaus Mohn, medlem av Klimautvalget og rektor ved Universitetet i Stavanger, ledet samtalen. I etterkant publiserte Klaus Mohn en tekst i Morgenbladet om sine refleksjoner og perspektiver på makt i klimapolitikken. Artikkelen til Klaus Mohn kan leses her (bak betalingsmur).

Hele arrangementet kan ses i opptak her.

 

Panelsamtale om makt i klimapolitikken. Arrangement på Kulturhuset i Oslo 7. juni 2023.