Klimapolitikken påvirkes av andre krefter enn klima- og miljømyndighetene. Hvilke aktører utøver makt i sektorer som påvirker klimapolitikken vår? Hvordan påvirker disse interessene og kreftene norsk omstilling til et lavutslippssamfunn?

Klimautvalget, med hjelp fra Fridtjof Nansens Institutt og Menon Economics, inviterte 18 samfunnsforskere til å gi sine perspektiver på disse spørsmålene.

Resultatet ble en rapport som du kan lese her.

Den 7. juni kl. 19.00 – 20.30 på Kulturhuset i Oslo kommer flere av forskerne for å presentere sine vurderinger.

Medlem av Klimautvalget og rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, vil lede arrangementet.

Det blir også innledninger fra:

  • Gisle Andersen, sosiolog og forsker ved NORCE
  • Erlend Hermansen, seniorforsker ved Cicero
  • Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt
  • Hege Hofstad, seniorforsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning
  • David Jordhus-Lier, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
  • Kristin Asdal, professor ved TIK-senteret ved Universitetet i Oslo
  • Ketil Raknes, leder for Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania
  • Elin Lerum Boasson, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Cicero

Meld deg på arrangementet ved å følge denne lenken.

Arrangementet kan streames via denne lenken.

Arrangementet er et samarbeid mellom Klimautvalget 2050 og Fridtjof Nansens Institutt.

Har du praktiske spørsmål, kontakt Anna Valberg ved Fridtjof Nansens Institutt: avalberg@fni.no