Et utvalg samfunnsforskere i Norge ble bedt om å svare på:

Hvilke aktører har makt i norsk klimapolitikk eller i sektorer som påvirker klimapolitikken, på hvilke måter, og hvordan virker disse maktforholdene inn på omstillingen til et lavutslippssamfunn?

Bidragsyterne har tatt utgangpunkt i egen forskning og temaer de er spesielt interessert i å belyse, og hvert enkelt bidrag har sin tilnærming og omhandler ulike typer makt. Rapporten presenterer bidragene og en analyse av sentrale tema på tvers av bidragene. Sammen gir de et bredt overblikk over sentrale maktforhold i klimapolitikken. Alle bidragene peker på at maktforhold og beslutninger som ligger utenfor klima- og miljømyndighetenes styringsområde har stor betydning for omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Klimautvalget 2050 vil avholde et kveldsarrangement om makt i klimapolitikken i Kulturhuset i Oslo onsdag 7. juni klokken 19.00 der flere av bidragsyterne vil bidra. Mer informasjon om dette og mulighet for påmelding blir lagt ut snart.

Rapporten inneholder følgende bidrag, i tillegg til en innledning og analyse på tvers av bidragene:

 • Fleksibilitet når vi vil Av Gisle Andersen og Endre Tvinnereim
 • Om maktforhold i klimapolitikken Av Kristin Asdal
 • Maktkamp om skogbruk og klima: Hvordan kunnskapsgrunnlaget skreddersys til et forvaltningsregime som tjener skogbruksinteressene Av Håkon Aspøy, Olve Krange, Ketil Skogen og Håkon Stokland
 • Verktøy for å identifisere strategier for maktendring som gir klimaomstilling Av Elin Lerum Boasson
 • Maktens intrikate mangfold Av Elisabeth Eide
 • Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene? Sektorpolitikkens makt over arealpolitikken Av Lars H. Gulbrandsen
 • Makt og avmakt i klima- og energipolitikken: Hva har vi lært av kommuneopprøret mot vindkraft? Av Lars H. Gulbrandsen og Tor Håkon Jackson Inderberg
 • Maktforhold i klimapolitikk i de største byene Av Håvard Haarstad, Hege Hofstad og Trond Vedeld
 • Makta og fakta i norsk klimapolitikk Av Erlend Hermansen
 • Maktforhold i norsk klimapolitikk: et arbeidslivsperspektiv Av David Jordhus-Lier
 • En klimapolitikk underordnet petroleumspolitikken Av Oluf Langhelle
 • Interessegruppenes makt og klimapolitikkens avmakt Av Ketil Raknes
 • Hva er klimaeffekten av norsk oljeproduksjon? Svaret avhenger av hvem du spør Av Knut Einar Rosendal
 • Inntekts- og utbyggingsdepartementa finter Klima- og miljødepartementet, og kjem unna med det Av Sigrid Schütz
 • Klimamakt: Kan norsk klimavasking og klimakolonialisme erstattes med klimarettferdig omstilling? Av Hanne Svarstad

Rapporten kan du lese her.