Thema gir et sammendrag av veikartene og sammenligner nøkkelinformasjonen som ligger i det enkelte veikart. I rapporten vurderer Thema om veikartene setter tydelige utslippsmål, har en klar plan for oppfølging, hvilke barrierer og virkemidler veikartene peker på, hvorvidt aktuelle tiltak krever teknologiutvikling, og behov for kompetanse, areal, kraft og biomasse. Thema har også vurdert hvor forpliktende veikartene er.

Avslutningsvis gir Thema noen vurderinger av hva et godt veikart bør inneholde og hvordan nytten av veikartene kan økes både for myndighetene og selskapene i de respektive bransjene.

Les utredningen om veikart for utslippskutt i ulike bransjer her.