Knut Einar Rosendahl presenterte arbeidet til Tekniske beregningsutvalg for klima. Deres mandat er å vurdere metoder for å beregne klimaeffekter av statsbudsjettet. Rosendahl presenterte også funn fra egen forskning blant annet knyttet til karbonlekkasje, det vil si risikoen for at klimagassutslipp flyttes fra et område til et annet som følge av at det første området innfører tiltak for å redusere utslipp. Dette er en relevant problemstilling blant annet for tiltak i petroleumssektoren og jordbrukssektoren.

Utvalget fikk også en omvisning på historiske Hoel gård, etablert i 1719, men med gjenstander som tyder på bosetting helt siden 600-tallet.

Utvalget brukte resten av møtet til å diskutere tekstutkast til utvalgets sluttrapport

Bilde av utvalget og sekretariatet i trappen ved Hoel Gård på Nes i Hedmark.
Bilde av utvalget i et møterom på Hoel gård.
Bilde av utvalget i et møterom på Hoel gård.