Bård Harstad var bedt om å presentere sine innspill til sentrale anbefalinger som Klimautvalget burde vurdere. Harstad fokuserte på hvordan økonomiske virkemidler kan styrkes og utvides for å håndtere klima- og naturutfordringene samlet sett.

Utvalget brukte resten av møtet til å diskutere tekstutkast til utvalgets sluttrapport.