Utredningen vurderer blant annet om det er teknisk mulig å få til at et plantebasert kosthold produsert på norsk dyrkajord kan gi nok energi, protein og fett til Norges befolkning i 2050.

Utredningen vurderer teknisk potensial for produksjon av korn, olje- og belgvekster, for produksjon av frukt og grønt i Norge, for produksjon av oppdrettsfisk uten import av fôringredienser, økt utnytting av utmarks- og innmarksbeite og potensial for å øke andelen grovfôr i fôrrasjonene til norske drøvtyggere. Utredningen ser også på flere scenarier for kjøttproduksjon i Norge.

I tillegg gir utredningen en drøfting av selvforsyning, selvforsyningsgrad og selvforsyningsevne.

Rapporten konkluderer med at det er mulig å forsyne Norges befolkning med et plantebasert kosthold basert på kun norske arealressurser, men bare i år med store avlinger.

Du kan lese utredningen her.