De inviterte deltakerne representerte ulike interesser knyttet til det norske matsystemet. Representanter fra næringsliv, sivilt samfunn og arbeidslivets parter var invitert.

Hensikten med møtet var å få en god diskusjon om hvordan det norske matsystemet kan være en del av et bærekraftig, globalt matsystem i et lavutslippssamfunn. Deltakerne diskuterte hvordan produksjon av mat: fiskeri, akvakultur og jordbruk, og forbruk av mat kan passe med et bærekraftig matsystem både lokalt, nasjonalt og globalt.

Tema for diskusjoner

Diskusjonen og de faglige innledningene tok utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Hvordan bør det norske matsystemet se ut i et lavutslippssamfunn i 2050? Hvordan kommer vi dit?
  • Selvforsyning og matsikkerhet– ulike måter å se på selvforsyning og matsikkerhet i en lavutslippsverden. På hvilke måter er det viktig for Norge å være selvforsynt? Hva betyr det for matsystemet i Norge?
  • Hvordan kan målene som er relatert til det norske matsystemet (distriktspolitikk, bosetting, miljø, dyrevelferd, kosthold, folkehelse, eksport, sysselsetting) nås i lavutslipps-Norge?
  • Styring av produksjonssiden i det norske matsystemet: jordbruk, fiskeri, akvakultur. Hva er forskjeller og likheter i måten disse styres på, og styrker og svakheter –sett i lys av overgangen til et lavutslippssamfunn?
  • Hvordan kan styringen av disse sektorene videreutvikles for å bedre legge til rette for overgangen til et lavutslippssamfunn på best mulig måte, gitt andre mål for disse sektorene?

Innledninger

Annechen Bahr Bugge, fra Oslo MET, innledet om hvordan norske matvaner har endret seg over tid. Presentasjonen til Annechen Bahr Bugge finner du her.

Koen Deconinck, fra OECD, innledet om klimatiltak i matsystemet, både fra et globalt perspektiv og for Norge. Presentasjonen til Koen Deconinck finner du her.

Bente Torstensen, fra NOFIMA, innledet om kilder til matvarer med lave utslipp både til havs og på land. Presentasjonen til Bente Torstensen finner du her.

Anne Kjersti Bakken, fra NIBIO, og Klaus Mittenzwei, fra Ruralis innledet om jordbruket i et lavutslippssamfunn, og viste til utvalgte funn fra utredningen de har gjennomført på oppdrag fra Klimautvalget 2050. Presentasjonen til Anne Kjersti Bakken og Klaus Mittenzwei finner du her.

Peter Haugan, fra Havforskningsinstituttet, innledet om havet og akvatisk mat i et lavutslippssamfunn. Presentasjonen til Peter Haugan finner du her.

Christian Anton Smedshaug, fra Agrianalyse, innledet om hvordan skape vinn-vinn situasjoner i det norske matssytemet. Presentasjonen til Christian Anton Smedshaug finner du her.

Thomas Cottis, Høgskolen Innlandet, innledet om det norske matsystemet, klima og selvforsyning mot 2050. Presentasjonen til Thomas Cottis finner du her.

Utvalgsleder Martin Skancke avsluttet med oppsummerende kommentarer.

Følgende personer deltok på møtet:

Alliansen Ny Landbrukspolitikk, Kjetil Marstrander
Anders Nordstad
Animalia, Ola Nafstad
Arenaklyngen CodCluster, Maiken Johnsen
BAMA, Alvhild Hedstein
Bothild Nordsletten Åslaugsdotter
CICERO, Bob van Oort
Coop, Fredrik Myhrer Andersen
Felleskjøpet Agri, Astrid Een Thuen
FHI, Helle Margrethe Meltzer
FIVH, Emil Beddari
Gartnerhallen, Gunn Jorunn Sørum
Kathrine Kinn
LO NNN, Bjørn Tore Kyllo
Naturvernforbundet, Truls Gulowsen
NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
NIBIO; Arne Bardalen
NINA, Lajla White
Nofima; Øyvind Fylling-Jensen
Norge Bondelag, Kari Marte Sjøvik
Norges Fiskarlag, Maria Pettersvik Arvnes
Norsk Gartnerforbund, Martin Knoop
Norsk Kylling, Hilde Talseth
Norsk Landbrukssamvirke, Gaute Lenvik
Regenerativt Norge, Trond Qvale
RethinkFood; Ola Hedstein
SINTEF Agri, Marit Aursand
SINTEF Ocean; Sepideh Jafarzadeh
Siri Helle (personlig kapasitet)
UiO, Lene Frost Andersen
Virke, Helene Lillekvelland
Økologisk Norge, Markus Hustad