Anna Skarin, professor ved Sveriges landbruksuniversistet, forsker på reinsdyr og hva som påvirker deres adferd og valg av beiteområder. Skarin presenterte sine funn fra et prosjekt om hvordan vindkraft påvirker rein og reindrift.

Her finner du Anna Skarins presentasjon om vindkraft og reindrift. 

Solrun F. Skjellum er utviklingsdirektør og havvindansvarlig i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Hun presenterte forskning som NIVA har gjennomført på hvordan havvind påvirker marine økosystemer.

Her finner du Solrun F. Skjellums presentasjon om hvordan havvind påvirker marine økosystemer. 

Svein-Håkon Lorentsen er forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han presenterte forskning fra NINA på hvordan sjøfugler påvirkes av havvind.

Her finner du Svein-Håkon Lorentsens presentasjon om hvordan havvind påvirker sjøfugler.