De inviterte deltakerne representerte ulike interesser knyttet til produksjon og bruk av kraft. Representanter fra næringsliv, sivilt samfunn og arbeidslivets parter var invitert.

Deltakerne i diskusjonsmøtet var invitert til å gi sine perspektiv på følgende spørsmål:

  1. Hvordan vil din bruk av kraft være i et lavutslippssamfunn?
  2. Hvor mye kraft skal vi bruke i det norske lavutslippssamfunnet, og hvordan passer din bruk av kraft til dette?
  3. Hva er potensialet for energieffektivisering og hva utløser dette?
  4. Hvor mye kraft skal vi produsere i det norske lavutslippssamfunnet?
  5. Hvordan skal kraften produseres?
  6. Hva betyr dette for areal og biomasse tilgjengelig for andre behov?

Kjetil Lund, direktør for NVE, innledet om utsikter for norsk kraftbalanse og norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030. Følg denne lenken for å se presentasjonen Kjetil Lund holdt på diskusjonsmøtet.

Jan Bråten, spesialrådgiver i Statnett, innledet om viktige trekk ved et bærekraftig energi- og kraftsystem, og hvilke grep som må tas på veien dit. Følg denne lenken for å se presentasjonen Jan Bråten holdt på diskusjonsmøtet.

Her finner du en oppsummering av hvem som deltok på møtet og viktige poeng som ble tatt opp.

Under finner du en kort beskrivelse av utgangspunktet for diskusjonen:

Fornybar kraft er en grunnleggende ressurs for omstillingen mot et lavutslippssamfunn. I lavutslippssamfunnet må all energibruk være utslippsfri.

Norge har tilnærmet utslippsfri kraftforsyning på land, men har også et betydelig forbruk av fossil energi. I 2020 var om lag halvparten av energien vi brukte i Norge fossil. Denne energibruken må også gjøres utslippsfri, enten ved elektrifisering eller ved andre fornybare energibærere.

Næringsutvikling som batterifabrikker, etablering av datasentre, produksjon av hydrogen og ammoniakk og videreutvikling av prosessindustrien og annen industri, sammen med karbonfangst og -lagring, og elektrifisering av installasjoner på sokkelen innebærer betydelig økt kraftforbruk. Samtidig vil energiproduksjon alltid ha konsekvenser for arealbruk, natur, og annen nærings- og industriutvikling. Dette betyr at flere hensyn må avveies mot hverandre.

For det norske samfunnet er det en lang rekke viktige veivalg i den videre utviklingen av kraft- og energisystemet, blant annet når det gjelder hva slags, hvor og hvor mye fornybar kraftproduksjon det skal planlegges for, hvilke kraftforbrukere som skal prioriteres, og i hvilken grad Norge vil være med å bidra til omstillingen i landene rundt oss gjennom kraftutveksling.

Veien mot et fremtidig fornybart kraftsystem som kan muliggjøre omstillingen til lavutslippssamfunnet må stakes ut i en krevende tid med stor uro i energimarkedene.

I lavutslippssamfunnet må vi bruke alle ressurser mer effektivt, også energien. Potensialet for energieffektivisering er stort, men har vist seg vanskelig å realisere. Det er viktig å identifisere hva som skal til for å utløse potensialet for energieffektivisering, og dermed også redusere behovet for ny energiproduksjon.