Klimapolitikken som føres i dag er med på å bestemme om vi når lavutslippssamfunnet i 2050. I kronikken presenterer Martin Skancke tre huskeregler som kan hjelpe oss på veien til lavutslippssamfunnet:

1. All politikk må vurderes i lys av det langsiktige målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

2. Et langt perspektiv betyr ikke at alt skal gjøres på slutten.

3. Vi må tenke annerledes om kostnadseffektivitet.

Følg denne lenken for å lese hele kronikken på Altingets nettsider.