Klimautvalget 2050 ba Fridtjof Nansens Institutt (FNI) vurdere om, og eventuelt hvordan, klima og arbeid med utslippsreduksjoner inngår i styringen av de statlige direktoratene.

For å undersøke dette har FNI gjennomført en innholdsanalyse av tildelingsbrevene til statlige direktorater for 2022. Alle tildelingsbrevene har blitt vurdert gjennom en kvantitativ innholdsanalyse, og et utvalg tildelingsbrev har blitt undersøkt nærmere gjennom en kvalitativ analyse.

Les resultatene av undersøkelsen her.