Klimautvalget 2050 holdt utvalgsmøter i Stavanger 20. og 21. oktober 2022. Tema for møtene var omstilling og petroleum. Som en oppvarming til årets KÅKÅ|nomics ble det arrangert et åpent møte om klima- og petroleumspolitikk.

Utvalgsleder Martin Skancke innledet med å presentere utvalgets foreløpig vurderinger. Innledningen ble etterfulgt av en debatt der panelet diskuterte hvilke veivalg vi står overfor i petroleumspolitikken på veien mot et lavutslippssamfunn i 2050.

Panelet besto av: Karoline Andaur, generalsekretær WWF, Hildegunn Blindheim, adm. direktør Offshore Norge, John Peter Hernes, Høyre, Daria Maria Szymaniuk, MDG og Martin Skancke, leder Klimautvalget 2050.

Se opptak av panelsamtalen her.