Klimautvalget 2050 holdt utvalgsmøter i Stavanger 20. og 21. oktober 2022. Tema for møtene var omstilling og petroleum. Som en oppvarming til årets KÅKÅ|nomics ble det arrangert et åpent møte om klima- og petroleumspolitikk.

Utvalgsleder Martin Skancke innledet med å presentere utvalgets foreløpig vurderinger. Innledningen ble etterfulgt av en debatt der panelet diskuterte hvilke veivalg vi står overfor i petroleumspolitikken på veien mot et lavutslippssamfunn i 2050.

Panelet besto av: Karoline Andaur, generalsekretær WWF, Hildegunn Blindheim, adm. direktør Offshore Norge, John Peter Hernes, Høyre, Daria Maria Szymaniuk, MDG og Martin Skancke, leder Klimautvalget 2050.

Se opptak av panelsamtalen her.

 

Bilde av deltakere i paneldebatten om oljen og klimapolitikken