På oppdrag for Klimautvalget 2050 har Menon Economics sammenstilt en oversikt over eksisterende data og informasjon om hvordan klimagassutslipp fordeler seg på ulike segmenter av den norske befolkningen.

Les rapporten her.