På oppdrag for Klimautvalget 2050 har Menon Economics sammenstilt en oversikt over eksisterende data og informasjon om hvordan klimagassutslipp fordeler seg på ulike segmenter av den norske befolkningen.

Les rapport om klimagassutslipp fordelt på segmenter av befolkningen her.