Reisen begynte i Karasjok hvor utvalget møtte Sametinget ved Sametingspresident Silje Muotka. I møtet redegjorde Presidenten for særskilte utfordringer og muligheter for samene i overgangen til et lavutslippssamfunn. Arealbruk, og medvirkning og styresett var viktige stikkord.

Bilde av Klimautvalgets leder Martin Skancke og Sametingspresident Silje Karine Muotka.

Deretter møtte utvalget Gunn-Britt Retter, representant for sivilsamfunnsorganisasjonen Samerådet. Retter og utvalget diskuterte overgangen til et lavutslippssamfunn i samisk perspektiv.  

I tillegg fikk utvalget en omvisning i bygget som Sametinget holder til i. Gjennom disse møtene fikk utvalget presentert samiske perspektiver på klima- og energiomstillingen i regionen.  

Bilde av utvalgsmedlemmer Gro Sandkjær Hanssen og Kristin Halvorsen sammen med representant for Samerådet, Gunn-Britt Retter.

Utvalget reiste så videre til Hammerfest. Her hadde utvalget møte med lokale politikere og representanter for regionalt næringsliv og organisasjoner. Ordfører Terje Wikstrøm (Arbeiderpartiet) og varaordfører Elisabeth Rønning (SV), samt Odd Edvardsen, samfunnsutviklingssjef for Hammerfest kommune, bidro med perspektiver på omstilling, energi og arealkonflikter i regionen. I tillegg deltok Kristiane Mauno Krystad fra Arctic Energy Partners, Tom Eirik Jakobsen fra Horisont Energi og Therese Hugstmyr Woie fra Naturvernforbundet i Finnmark og Troms i diskusjonen.   

Neste møtebolk ble gjennomført på Hurtigruta, på vei fra Hammerfest til Tromsø. Her fikk utvalget møte Yngve Birkelund og Johannes Fjell Hojem fra UiT Arctic Centre for Sustainable Energy. I tillegg gjennomførte utvalget et internt utvalgsmøte.

Bilde av kaptein på Hurtigruten og utvalgsmedlemmer.

 

Bilde av utvalgsmøte om bord på Hurtigruten.

Siste dag på reisen ble gjennomført med møter på Framsenteret i Tromsø. I tillegg til interne møter hadde utvalget tre presentasjoner som kretset rundt temaet hav, fiskeri, og næringsliv i et lavutslippssamfunn, holdt av Pernilla Marianne Carlsson, NIVA, Bent Dreyer, Nofima, og Anne Marit Bjørnflåten, Oceanfood AS. 

Fredag 9. september gjennomførte utvalgsleder Martin Skancke og utvalgsmedlem Mari Hasle Einang et besøk på Kongsbakken videregående skole, hvor de diskuterte lavutslippssamfunnet med elevene.