På oppdrag for Klimautvalget 2050 har Menon Economics sammenstilt en oversikt over utslipp i andre land som kan knyttes til norsk aktivitet; først og fremst utslipp i andre land fra varer og produkter Norge eksporterer, og utslipp knyttet til produksjon av varer og produkter Norge importerer og forbruker.

Klikk her for å lese rapport om norske utslipp i andre land.