Thema Consulting Group har på oppdrag fra Klimautvalget 2050 laget en oversikt over ulike scenarioer for utviklingen i kraftproduksjon og -etterspørsel i Norge og Norden til 2050. Det er sett på totalt 17 scenarioer, fra ni ulike rapporter og seks ulike analysemiljøer.

Kraftproduksjon og -etterspørsel i Norge og Norden. Sammenstilling av scenarioer. Thema Consulting Group