Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Utvalget presenterer i dag et grunnlag for innspill. Hensikten er å legge til rette for en god og bred offentlig debatt om norsk klimapolitikk og samfunnsutvikling i et langsiktig perspektiv. Innspillene vil være del av grunnlaget for utvalgets videre arbeid. Omstillingen til et lavutslippssamfunn involverer – og berører – oss alle. Vi ønsker derfor alle innspill velkomne.

Les rapporten her

Se opptak av lansering av rapporten her