Utvalgsmedlem og divisjonsdirektør ved NIBIO, Audun Korsæth, holdt en innledning om klimatiltak i jordbruket. Utvalgsmedlem og bærekraftsjef i Elkjøp Nordic, Camilla Gramstad, innledet om sirkulærøkonomi og nye forretningsmodeller.

Utvalget brukte resten av dagen til å planlegge høstens aktiviteter og diskutere innretning på utvalgets sluttrapport.

Bilde av utvalgsmedlemmer under et utvalgsmøte i Oslo.