Først ute var Torjus Folsland Bolkesjø, professor ved NMBU, som holdt en presentasjon om utvikling av det norske energisystemet sett i lys av den europeiske energiomstillingen. Bolkesjø viste til at NMBUs beregninger viser at elektrifisering av oppvarming, transport og industri samt utbygging av landbasert vindkraft gir rimelige og raske utslippskutt i Norden.

Bilde som viser figur med forslag til fem hovedløsninger for klimanøytralitet i et nordisk perspektiv.

Det andre møtet handlet om hvilken strategi norsk prosessindustri har lagt for å kutte utslipp mot 2050. Utvalgsmedlem og sekretariatsleder i Prosess 21, Lars Petter Maltby, presenterte erfaringer fra strategiarbeidet under Prosess21. Han viste til at sammensetningen i norsk industri er annerledes enn i mange europeiske land, og at det vil kreves mer dyptgripende tiltak for å nå målsetningen om null-utslipp i norsk prosessindustri i 2050.

 

Bilde av oversikt over arbeidet til Prosess 21.