David Victor har skrevet boka «Making Climate Policy Work» og forsker på hvilke strategier som kan sikre at vi klarer å kutte klimagassutslipp også i de sektorene hvor utslippskutt er særlig utfordrende. Han deltar i flere internasjonale prosesser, blant annet som hovedforfatter i IPCC, medlem av World Economic Forum’s Global Future Council on Energy og det amerikanske Council on Foreign Relations og Commission on Accelerating Climate Action.

Victor fremhevet betydningen av å tilpasse virkemidler til den politiske og økonomiske konteksten som gjelder for ulike sektorer i samfunnet. Han viste også til viktigheten av å samarbeide om utvikling og utrulling av teknologi på tvers av landegrenser.

 

Bilde av graf som viser ulike stadier av teknologiutvikling og behovet for politiske virkemidler på ulike stadier.