Innledere fra SSB var Kristine Grimsrud, seniorforsker, gruppe for miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi, forskningsavdelingen; Trine Randen, seniorrådgiver , gruppeleder for miljøøkonomiske regnskap, SSBs koordinator for miljøøkonomiske regnskap, seksjon for nasjonalregnskap, avdeling for økonomisk statistikk; Margrete Steinnes, seniorrådgiver, seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk, avdeling for nærings- og miljøstatistikk; Anne Rørholt, seniorrådgiver, seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk, avdeling for nærings- og miljøstatistikk; og Per Arild Garnåsjordet, forsker, gruppe for miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi, forskningsavdelingen.

Møtet dekket temaer som arealbruk, arealregnskap og økosystemregnskap, Eurostats lovforslag ang. rapporteringsplikt på naturregnskap (derunder arealregnskap) (SEEA EA) og satsing opp mot program for offisiell statistikk og klimarelevant statistikk i økosystemregnskapet.