På dag én ble utvalget ønsket velkommen til NINA-huset av administrerende direktør for Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norunn Sæther Myklebust.

Etter å ha diskutert tekstutkast, flyttet utvalget seg til ZEB-laboratoriet. Denne bygningen fungerer som et laboratorium for nullutslippsbygg hvor SINTEF og NTNU samarbeider om å teste ut innovative materialer og løsninger i interaksjon med menneskene som jobber i bygget. Her fikk utvalget en rekke presentasjoner om energieffektivisering og muligheter for nullutslipp i bygg, nabolag og smarte byer av Arild Gustavsen, Helge Brattebø, og Terje Jacobsen ved Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) ved SINTEF/NTNU.

 

 


Thomas Moe Skjølsvold, professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Norwegian Centre for Energy Transitions (FME TRANS) presenterte et samfunnsvitenskapelig perspektiv på hvordan vi får til en vellykket energiomstilling. Edgar Hertwich, professor i industriell økologi ved NTNU og medlem av EUs uavhengige klimaråd, presenterte sin forskning på forbruksbaserte utslipp og tiltak for å gjøre økonomien mer sirkulær.

På ettermiddagen fikk utvalget en omvisning i Svarltamon, et innbyggerinitiativ som praktiserer alternative boformer og tester ut byøkologiske løsninger.

 


På dag to ble utvalget ønsket velkommen til Enovas lokaler av administrerende direktør for Enova, Nils Kristian Nakstad og utvalgsmedlem, Astrid Lilliestråle.

Christian A. Klöckner, professor i sosialpsykologi ved NTNU, presenterte forskning på hva som må gjøres for at borgere skal endre adferd og ta mer bærekraftige valg i hverdagen.

Resten av dagen ble brukt til videre behandling av tekstutkast.

 

[dss-hidden]