Bilde av medlemmer i utvalget.

På dag én ble utvalget ønsket velkommen til NINA-huset av administrerende direktør for Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norunn Sæther Myklebust.

Etter å ha diskutert tekstutkast, flyttet utvalget seg til ZEB-laboratoriet. Denne bygningen fungerer som et laboratorium for nullutslippsbygg hvor SINTEF og NTNU samarbeider om å teste ut innovative materialer og løsninger i interaksjon med menneskene som jobber i bygget. Her fikk utvalget en rekke presentasjoner om energieffektivisering og muligheter for nullutslipp i bygg, nabolag og smarte byer av Arild Gustavsen, Helge Brattebø, og Terje Jacobsen ved Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) ved SINTEF/NTNU.

 

Bilde av møtet utvalget hadde i ZEB-laboratoriet i Trondheim.

 

Bilde av at utvalgsmedlemmer får omvisning i ZEB-laboratoriet.

Thomas Moe Skjølsvold, professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Norwegian Centre for Energy Transitions (FME TRANS) presenterte et samfunnsvitenskapelig perspektiv på hvordan vi får til en vellykket energiomstilling. Edgar Hertwich, professor i industriell økologi ved NTNU og medlem av EUs uavhengige klimaråd, presenterte sin forskning på forbruksbaserte utslipp og tiltak for å gjøre økonomien mer sirkulær.

På ettermiddagen fikk utvalget en omvisning i Svarltamon, et innbyggerinitiativ som praktiserer alternative boformer og tester ut byøkologiske løsninger.

 

Bilde av at utvalgsmedlemmer får omvisning på Svartlamoen i Trondheim.
Bilde av at utvalgsmedlemmer får omvisning på Svartlamoen i Trondheim.

På dag to ble utvalget ønsket velkommen til Enovas lokaler av administrerende direktør for Enova, Nils Kristian Nakstad og utvalgsmedlem, Astrid Lilliestråle.

Christian A. Klöckner, professor i sosialpsykologi ved NTNU, presenterte forskning på hva som må gjøres for at borgere skal endre adferd og ta mer bærekraftige valg i hverdagen.

Resten av dagen ble brukt til videre behandling av tekstutkast.

 

Bilde av medlemmer av sekretariatet og utvalget som tar nattoget fra Oslo til Trondheim.

 

[dss-hidden]