CO2-utslipp kontra karbonavtrykk (eller klimaavtrykk) der utslippene fra hele produksjonskjeden inngår, er grunnleggende ulike styringsgrunnlag. Jeg antar at Klimautvalget har begge med som grunnmur i arbeidet. Men karbonavtrykk har hatt liten eller ingen plass på politisk nivå i statlig styring hittil. Dog har Bart Eide signalisert økt interesse. Min felles epost til SD og Kld bygger på erfaring tett på SD, fra tidligere posisjon i Statens vegvesen. I lenke til Norsk klimastiftelse redegjør jeg for betydningen av å ha med data for karbonavtrykk og hvordan utslippstyring alene, fører klimaarbeidet på ville veier, samtidig som det gir svake insentiver til næringslivets store potensial via offentlige innkjøp.

Jeg har forfektet dette budskapet i over 10 år og håper Klimautvalget og Bart Eide nå har dette inne.

Bærekraftsansvarlig i Norconsult utfordret tidligere samf.minister på saken under Arendalsuka. Svaret var unnvikende.

Mvh Karl S Fredriksen