Professor Lennart Olsson er “Coordinating lead author” for IPCCs spesialrapport om arealbruk, kapittelet om arealforringelse. Han har vært direktør for LUCSUS; Lund University Center For Sustainability Studies fra 2000 til 2016, og har omfattende internasjonal erfaring knyttet til spørsmål om arealbruk og forringelse av arealer. Utfyllende biografi her.

Professor Tim Benton leder “the Environment and Society Programme” på Chatham house, og har tidligere vært Dean for strategic research initiatives på Universitetet i Leeds. Han var medforfatter i IPCCs spesialrapport om arealbruk, kapittelet om mat, og har utstrakt erfaring med arbeid med matsystemer. Fra 2011-2016 var han “champion” i Storbritannias Global Food Security programme; et samarbeid mellom flere myndighetsinstitusjoner om utfordringer knyttet til mat. Utfyllende biografi her.

 

Bilde av presentasjon til Professor Lennart Olsson: Key messages from the IPCC Special Report on Climate Change and Land.

 

 

Bilde av presentasjon til professor Tim Benton: Where does sustainable agriculture fit into sustainable food systems, contrasting and contested visions.