Vi tror ikke figuren ang. gjødsling kom med forrige gang, legger ved lenke her: https://nibio.no/tema/skog/skogbehandling-og-skogskjotsel/gj%C3%B8dsling-av-skog/_/image/b3aeafb8-f780-4f15-8858-33b1ec30be13:69adb41c9be2583818f45fb4c1712850a7f445a3/width-768/Gj%C3%B8dsling%20i%20Norge%201966-2017.jpg