Utvalget var samlet til et fysisk møte i Klima- og miljødepartementets lokaler i Oslo. Der fikk utvalget en introduksjon om arbeidet som skjer i FNs klimapanel av Øyvind Christophersen fra Miljødirektoratet og Glen Peters fra CICERO. Delegasjonsleder for den norske delegasjonen i klimaforhandlingene, Henrik Hallgrim Eriksen, ga en oppsummering av de viktigste sakene fra COP 26 i Glasgow.

Etter å ha fått presentert og diskutert viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet i utvalget, brukte deltakerne resten av dagen til å drøfte utgangspunkt og disposisjon til utvalgets delrapport. Delrapporten er planlagt lansert sommeren 2022.