Innspill til Klimautvalget 2050
Press – Redd Barna ungdom ønsker ved dette å gi våre skriftlige innspill til klimautvalget 2050. Press – Redd Barna ungdom er den eneste barne- og ungdomsorganisasjonen i Norge som jobber utelukkende med barns rettigheter som nedfelt i FNs barnekonvensjon.

Barn og ungdomsmedvirkning
Det er utrolig viktig å lytte til barn og unge i utviklingen av klimapolitikk. Barnekonvensjonens artikkel 12 sier at barn har en rett til å si sin mening og bli hørt, særlig i saker som angår dem. Dette gjelder også for klima- og miljø. Barn og unge har alltid stått på fronten for handling mot klimaendringene. Det er barn og unge som demonstrerer og streiker for å kreve sin rett til et levelig miljø. Det er barn og unge som skal leve lengst med konsekvensene av klimaendringene som man allerede begynner å se i dag. Press – Redd Barna ungdom krever at Klimautvalget tar barn og unges meninger seriøst og samarbeider med barn og unge i utformingen av utvalgets anbefalinger.

Rettferdig klimaomstilling
Klimaendringene rammer hardest de som allerede har minst. Barn og unge i fattigdom, uten utdanning og et fungerende helsesystem, i krig og konflikt, og flere undertrykte grupper merker de største konsekvensene av klimakrisen, til tross for at de bidrar minst til ødeleggelsene. Norge, som et rikt land, har et ekstra ansvar for å løse klimakrisen. Norge tar ikke dette ansvaret på alvor i dag. En av måtene Norge kutter klimagassutslipp i dag er gjennom kvotekjøp, hvor vi betaler for miljøtiltak i andre land for å senke egne utslippstall. Ved dette fraskriver Norge seg det ansvaret vi har. Det er viktig at Norge kutter utslipp på egen jord og ikke kjøper klimakvoter fra utviklingsland.

Klimaflyktninger
Antall klimaflyktninger øker betraktelig. I snitt forlater 25 millioner mennesker hjemmene sine på grunn av klimarelaterte utfordringer – hvert eneste år. Barn og unge er hardest rammet av disse utfordringene. For å få ned antallet klimaflyktninger er det derfor viktig at Norge fokuserer på en bærekraftig utvikling, som vil gi langsiktige løsninger og komme fremtidige generasjoner til gode. Norge er nødt til å gå i spissen for å utforme en tilleggsprotokoll om klimaflyktningers rettigheter. Klimafordrevne skal få flyktningstatus så de kan beskyttes under flyktningkonvensjonen.