Be om innspill og delaktighet i arbeidet fra en yngre generasjon f.eks 16-20 år

Sett tydelig SMARTE mål om et av-karbonisert og elektrifisert samfunn.

Etablerer og sett tidlig på dagsorden tydelige sanntids KPIer for reduserte utslipp segmentert i de forskjellige markedene

Etabler en kompetansestrategi for å utvikle ny kompetanse og skalere eksisterende fra barnehage til PhD innen For eksempel batteri, hydrogen, , vind, sol, vannkraft, bølger, termisk, sirkulærøkonomi, ny bruk av råvarematerialer,+++

Etabler en næringsstrategi for å tilrettelegge og motivere delaktighet fra industri og innovasjonsmiljøer til å løse utfordringene igjennom bruk av ny muliggjørende teknologi.