Kjære klimautvalg,

Dere står ovenfor en formidabel oppgave som skal løses på kort tid. Det tiltros savner jeg en større vektlegging av det som i mandatet angis som «bærekraftig levesett». Å skulle komme med forslag til hvordan vi skal gå frem for å gjøre noe med «elefanten i rommet», vårt forbruk, er en enda større oppgave. Det kan ikke lenger overses med tiltak som går ut på å opprettholde dagens livsstil og overforbruk. I den senere tid har dette også fått mere oppmerksomhet i media. Sammensetningen av utvalget tyder heller ikke på at regjeringen forventer noe på dette område.

Jeg ber om at tema FORBRUK vies oppmerksomhet av utvalget. Et sted må vi begynne. Utvalget har her et meget stort ansvar. Jeg venter i spenning – er ennå forsiktig optimist…..

Med vennlig hilsen
Astrid Sandvik