Etablere et hjemmemarked for havvind som gir kontinuitet og forutsigbarhet for leverandørindustrien og lage en plan som har en høy ambisjon om energigenerering, for eksempel 50 GW installert effekt.
Nye konsesjonsområder må legges ut for å sikre forutsigbarhet for norsk leverandørindustri.
Konsesjonsrundene for havvind brukes strategisk for å utvikle leverandørindustrien.
Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen er nødvendig og sikrer også at Norge kan eksporterer olje og gass med et lavt CO2 fotavtrykk fra produksjonen.
Etablere en verdikjede for hydrogen og ammoniakk produksjon og forbruk for å oppnå nullutslipp fra transport.