-NEDVEKST
oppfordre til gjenbruk av alt som kan gjenbrukes
-HANDKRAFT og FOTKRAFT
oppfordre til bruk av egen kraft i form av hender, føtter osv. (der det er mulig)
eksempel sykkel uten batteri, feiekost uten strøm/batteri, ljå (ikke robotgressklipper)
der hvor man kan bruke egen kraft- istedenfor strøm/batteri -drevne verktøy.
-SKOLEFAG 1-10 klasse: innføre igjen sløyd/reparasjon og sying/reparasjon, MATkunnskap utnyttelse av all mat.
-VEDOVNER- utfordre norske produsenter til å lage flerbruksovner : varme, kokeplater, stekeovner, som de gamle «svartovner» men med dagens krav til utslipp. (se til Sveriges vedovner)
-HUS/LEILIGHETER- oppfordre bransjen til å gjeninnføre smårom- ikke åpne landskap, for å stenge av strøm/varme i rom man ikke er i. Få tilbake «spisskammer» og matkjellere/jordkjeller, rom som ikke trenger strøm/varme for oppbevaring av mat.
BIL- stopp salg av ELbiler, BENSINbiler og DIESELbiler. Oppfordre til gjenbruk av den bilparken som allerede finnes, men bygg ut et DELINGsystem slik at man kan dele på biler. Innfør dette gradvis. Få statlig kontroll på kollektivtrafikken. Sett opp busser, tog, minibuss der hvor folk ellers bruker bil:» man møter seg selv i døra- Sykler og går til jobb, men kjører bil på tur i helgene» .
-FORBY biler som er bredere enn de som ble produsert på1990 tallet og før: nye biler går ikke inn i eldre garasjer, de er for brede, resultatet er at bilene står i vegen og opptar plass. Innfør kun 1 bil pr. husstand, helst ingen.

-DIGITALISERING- se med nye øyne på hvor mye digitaliseringen forurenser.

-MAT – hva kan man lære av urfolk? Hvordan utnytte all mat, ingen kasting, se til generasjonene før oss.
Hvordan overlevde folk før?