For å kunne bygge det videre arbeidet på innspillene, bes det om at skriftlige bidrag sendes oss så raskt som mulig, og helst før 24. november 2021 per e-post: klimautvalget2050@kld.dep.no

Utvalget vil senere legge opp til flere muligheter for skriftlige innspill.