Fullstendig rapport:

Pressemeldinger:

Presentasjon og opptak av fremleggelsen av utvalgets NOU: