• Elen Richter Alstadheim (sekretariatsleder)
  • Ellen Bruzelius Backer
  • Frid Fjose Berg
  • Siri Eritsland
  • Steffen Kallbekken
  • Bård Lahn
  • Arent Skjæveland